Boiska

REGULAMIN  PORZĄDKOWY KORZYSTANIA Z BOISKA PIŁKARSKIEGO NA OSIEDLU KOSMONAUTÓW.

 

 

 1. Boisko jest własnością PSM Winogrady w Poznaniu, które dzierżawi Oświatowe Towarzystwo Przyjaciół Sportu Winogrady..
 2. Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i płyty boiska czuwają osoby odpowiedzialne za grupę wynajmującą
 3. Urządzenia i  sprzęt  znajdujący  się  na  boiska  należy wykorzystywać  zgodnie  z jego
 4. Obiekt przeznaczony jest do realizacji zajęć piłkarskich dla OTPS Winogrady oraz zorganizowanych grup składających się z mieszkańców Osiedla Kosmonautów w Poznaniu.
 5. Boisko  sportowe  czynne jest :
 6. dla OTPS Winogrady Poznań

Poniedziałek- czwartek    godzina  17.00-20.00

Piątek                              godzina  15.30-18.30

 1. dla zorganizowanych grup mieszkańców os. Kosmonautów w Poznaniu

Piątek                              godzina  18.30-19.30

Sobota                            godzina 10.00-12.00

Niedziela                         godzina 16.00-18.00

 1. Zajęcia, w których uczestniczą  zorganizowane  grupy mieszkańców os.     Kosmonautów  muszą być zgłoszone do piątku godziny 12.00 drogą mailową do administracji osiedla w celu weryfikacji miejsca zamieszkania chętnych osób do skorzystania z boiska.
 2. Zgłoszenie grupy wysłać należy na adres  boisko@tpswinogrady.pl podając datę i czas trwania wynajmu zgodnie z harmonogramem  oraz imiona i nazwiska osób chcących wynająć boisko wskazując osobę odpowiedzialną za grupę wraz z kontaktem telefonicznym.
 3. W sytuacji niekorzystnych warunków  atmosferycznych/ ciągłych opadów deszczu/ o korzystaniu  z boiska decyduje opiekun boiska wskazany przez OTPS Winogrady Poznań.
 4. W miesiącach wakacyjnych, podczas  ferii i przerw  zimowych będzie  obowiązywał  odrębny  harmonogram korzystania  z obiektu.
 • Osoby korzystające z boiska przed rozpoczęciem rozgrywek zobowiązane są do:

–  okazania  dokumentu  tożsamości  /lub  innego  dokumentu  ze zdjęciem/ opiekunowi boiska w celu  potwierdzenia  tożsamości

– zapoznania się z regulaminem korzystania z boiska

– bezwzględnego  przestrzegania  zasad  zawartych  w regulaminie

– odpowiedzialności za ład i porządek na terenie obiektu

– niezwłocznego  zgłoszenia opiekunowi boiska uszkodzeń  ujawnionych  przez  poprzedniego  użytkownika

Za wszelkie uszkodzenia odpowiada osoba , która wyrządziła szkodę.

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem ZABRANIA SIĘ:

 

– użytkowania obiektu sportowego przed zapoznaniem  się  z regulaminem    użytkowania  kompleksu  boisk

– używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców

– wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, wózkami

dziecięcymi itp. po płycie boiska i bieżni tartanowej

– wprowadzania zwierząt

– niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska

– wchodzenia na ogrodzenie szkoły i urządzenia sportowe

– palenia tytoniu i spożywania alkoholu

– zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

– przeszkadzania zorganizowanym grupom

– zakłócania porządku i używania wulgarnych słów

– przebywania na terenie osobom poniżej 12 roku życia po zmroku

– przebywania na terenie boiska i wstępu na teren szkoły po godzinie 2130

-korzystania z obiektu bez zgody instruktora sportu

 1. Właściciel obiektu, Dzierżawca oraz opiekun boiska nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.
 2. Właściciel obiektu, Dzierżawca oraz opiekun boiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu przez osoby wynajmujące  obiekt  – odpowiedzialność  ponosi osoba podpisująca umowę  wynajmu  lub  wyznaczony opiekun  grupy.

Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego  i korzystające z niego w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem na żądanie opiekuna boiska zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu. W przeciwnym  razie  będą  pociągnięte  do  odpowiedzialności prawnej.

 

 


Urząd Miasta Poznania
sponsorzy
 • York
 • ZS 9
 • Osiedla Wichrowe Wzgórze
 • Stiga
 • Fitness Point
 • Allride
 • Społeczna Drójka
 • Specjalistyczne Centrum Medyczne w Poznaniu
 • Peryferia Futbolu